Privatnost

  • Ne prikupljamo privatne podatke o korisnicima.
  • Koristimo “cookies” za osnovne wordpress funkcionalnosti.
  • Koristimo Google Analytics za kreiranje statistike posjeta pri čemu se podaci o krajnjim korisnicima (IP adrese) anonimiziraju.
  • Ne prikazujemo reklame i ne koristimo “cookies” za praćenje reklama.
  • Moguće je korištenje “cookies” za potrebe vanjskih komponenti kao što su prikaz youtube komponenti ili google mapa.