Heft mašina ARIS 10

U zalihi

Mala heftarica. Koristi municiju NO.10. Uvezuje 10 listova 80 gsm papira. Dubina uvezivanja do 31mm. Kapacitet: 50 klamerica.

Menu